ATAG Productlijn
IPO project (11-2017 t/m 2-2018)

Opdracht:

Gekozen onderwerp: Personification & Customization. Klantspecifieke producten produceren en specifieke aanpassingen mogelijk maken door producten te configureren. De vraag vanuit ATAG: "Hoe zou keukenapparatuur klantspecifiek gemaakt kunnen worden en wat betekent dit voor het productieproces?" 

Leerdoelen:
Communiceren en overtuigen

- Samenwerken, Zelfsturing en ontwikkeling

- Projectmatig en methodisch werken

- Informatie verzamelen en interpreteren

- Toegepast onderzoek/ontwerpprobleem onderzoeken

- Concepten ontwikkelen en selecteren

- Haalbaarheid onderzoeken

- Dimensioneren (vastleggen)

- Rekenmodellen opstellen Detailleren Model- en prototype bouwen

- Testen / keuren

 

Resultaat:
Er is in samenwerking met een groep van 6 personen, een drietal concepten uitgewerkt voor de oven. De concepten zijn visueel op elkaar afgestemd. Mijn bijdrage lag grotendeels bij de ovendeur. Daarvoor hebben wij een nieuwe manier van bevestigen uitgewerkt. Onderstaand is het project visueel toegelicht. Het concept is gepresenteerd bij het hoofdkantoor van ATAG in Duiven. 

Beoordeling:
Dit project is afgerond met een 7,8.